Отчети


Отчет за 2016 година:

I. Приходи:

1.1. Приходи постъпили от дарения: 6447.50 лева;

1.2. Приходи постъпили от членски внос: 10 500.00 лева;

1.3. Приходи постъпили по проект "Словото на младите": 1591.00 лева

II. Разходи:

 2.1. Разходи за платени хонорари на квестори, проверяващи и жури, във връзка с проведен литературен конкурс: 4384.72 лева;

 2.2. Разходи за материални награди на победителите в конкурса: 2314.88 лева;

 2.3. Разходи за летен литературен лагер: 1427.84 лева;

 2.4. Административни разходи за издръжка на фондацията: 12 094.63 лева;


Отчет за 2015 година:

I. Приходи:

1.1. Приходи постъпили от дарения: 4 000.00 лева;

1.2. Приходи постъпили от членски внос: 13 100.00 лева;

II. Разходи:

 2.1. Разходи за хонорари на квестори, проверяващи и жури, във връзка с проведен литературен конкурс: 3 375,80 лева;

 2.2. Разходи за материални награди на победителите в конкурса: 2 600.00 лева;

 2.3. Разходи за летен литературен лагер в комплекс „Марина кейп” – гр. Ахелой: 7 646,42 лева;

 2.4. Административни разходи за издръжка на фондацията: 16 000.00 лева;

 2.5. Разходи за собствен принос по проект „Словото на младите”: 1 200.00 лева.


Отчет за 2014 година:

 I. Приходи:

1.1. Пари постъпили от дарения: 23 000.00 лева;

II. Разходи:

 2.1. Административни разходи за издръжка на фондацията: 2 500 .00 лева;

 2.2. Разходи за хонорари на преподаватели, квестори и жури, във връзка с проведен литературен конкурс в гимназията: 2 010.00 лева;

 2.3. Разходи за летен литературен лагер в комплекс „Марина кейп” – гр.Ахелой: 6 000.00 лева.